Herbrechtingen és Biatorbágy testvérvárosi kapcsolatának tizenöt éve és elõzményei

A képek dr. Kelemen Gáspár, Hernádi Károly és Wágenszommer István fotóalbumából, Franz Bruckner: Turwaller Heimatbuch c. könyvébõl, valamint a Krónikás Bt. archívumából valók.

A tablókat összeállította: Horváth Imre

Herbrechtingen és Biatorbágy testvérvárosi kapcsolatának rövid története

• a ’80-as évek elején Ulm városában élő Bruckner Ferenc biztatására Egerszegi József és felesége Bruckner Katalin autóbuszos IBUSZ- utazásokat szerveztek Herbrechtingenben élő volt iskolatársaik által szervezett osztálytalálkozókra, ahol a város vezetésével is megismerkedtek.
• 1985-ben Peter Kiefner úr, Herbrechtingen város polgármesterének vezetésével látogató csoport érkezett Magyarországra, akik szállást kaptak torbágyi családoknál.
A vendégek nemcsak fővárosunk és a környék nevezetességeire voltak kíváncsiak, hanem összebarátkoztak néhány kedves, németül tudó helyi lakossal és megismerkedtek
Hernádi Károly úrral – Biatorbágy polgármesterével - és településünk felelős vezetőivel. Ez az első találkozás megalapozta egy igazi nemzetközi barátság kialakulását.
• 1986-tól rendszeressé váltak az „ oda-vissza” utazások, amelyek fő szervezője Biatorbágyról dr. Kelemen Gáspár volt. Már ekkor kialakultak a később egyre erősödő – kulturális – sport – önkéntes tűzoltó csoportok kapcsolatai. A hivatalos és a személyi kapcsolatok erősödése mindkét fél részéről felvetett egy gondolatot: vizsgáljuk meg a hivatalos „Testvérvárosi kapcsolat” megkötésének lehetőségét.
• ’87–89 időszakban kemény munkával, sok energiával és akarással sikerült eljutni a hivatalos okirat aláírásáig. Szerencsére mindkét településen voltak lelkes emberek, akik segítették a bonyolult folyamatot és akarták a kitűzött cél elérését. Így 1989 nyarán – ünnepélyes keretek között – megtörtént a testvérvárosi kapcsolat kinyilvánítása és az okiratok aláírása.

A „Testvérvárosi Kapcsolatot” különböző szempontok szerint lehet értékelni. Azt azonban nem lehet elfelejteni, hogy ez a hivatalos viszony a településünk polgárai és főleg a fiatal korosztály számára új lehetőségeket teremtett más kultúrák, más emberek, más szokások megismerésére és új barátságok megkötésére. Emlékezve a kezdeti nehézségekre és ismerve a mai állapotokat a kapcsolat fejlődése folyamatos és egyre színesebbé válik.

Megköszönöm mindazok lelkes tevékenységét, aki segítették a kapcsolat kialakítását és ma is segítik enne fejlődését. Köszönet a kiállítás összeállítóinak és szervezőinek.
Végül álljon itt az a mondat, amelyet Peter Kiefner úr – Herbrechtingen akkori polgármestere – az okirat aláírásánál mondott: „ Kinyújtottuk egymás felé baráti jobbunkat, az első nehéz lépéseket megtettük, utódaink a sor, hogy ezt a kapcsolatot továbbvigyék és színesebbé tegyék.”

dr. Kelemen Gáspár kiállításmegnyitó-beszéde, 2004. június 19.

És az elmúlt 10 évben történtek...