XVIII. évfolyam 6. szám • 2008. június2008/6. szám

Biatorbágyiak Világtalálkozója 3
Testvérvárosi Napok, 2008 3
Képviselõ-testületi ülés 4
Szelektív biatorbágyiak, szelektív magyarok 4
A bölcsõdei, óvódai, iskolai férõhelyekrõl 7
Egy épület, három szolgáltatás 8
Olcsóbb az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 9
Köszönet egy váratlan meglepetés ürügyén 10
Torbágyi körmenet 10 • Keresztszentelés 11
Búcsújárás 13
Emlékhelyek 14 • Magyar Örökség-díjas költõnk 14
Pedagógusnap 15 • Tûzzománc-kiállítás 15
Szülõhazám szép városai 17 • Jubileumi májusfadöntés 19
• Orvosi ügyelet, anyakönyv 20
Méltó idõskor 21 • Vegyünk-e játékpisztolyt? 21
Projekthét az iskolában 23
Otthonról jöttünk, hazaérkeztünk 24
Szakály Mátyás-emlékkoncert 25 • Tavaszi fifike zsongás 26
Görög mítosz sikere 29 • „Hagyományos” tavaszi kirándulás 31
Szekérutakon a medencében 32 • Madarak, fák és az esõ 33
Parlagfûmentes Biatorbágyért 33
Biatorbágyi természetfotók 33 • A Faluház programjai 34
Országos tarokkverseny Biatorbágyon 34
Biatorbágyi sporttörténelem 34
50 kilométeres családi program 35
A környék legjobb judokái 35
I. osztályba jutott a Viadukt SE Biatorbágy 36 • Rögbimorzsák – Olimpia! 38

Vissza az archívumhoz