XVI. évfolyam 14. szám • 2006 •  56-os emlékszám2006/13. szám

Kun László: Virágok 56 hõseinek 2
  [Biatorbágyi Krónika 2006/11]
Nánási Tamás: A forradalmi bizottság kitartott 3
  [Biatorbágyi Krónika 1999/11]
Nánási Tamás: A Viaduktot védte a torbágyi
  nemzetõrség
4[Biatorbágyi Krónika 2001/10]
Harczy József: Mennybemenetela Körtéren 5
  [Biatorbágyi Krónika 1993/10]
Nánási Tamás: Két hét reményben,
  bizakodásban
6 [Biatorbágyi Krónika 1998/10]
Szabó Ildikó: Hogyan éltem át 1956 októberét? 7
  [Biatorbágyi Krónika 2000/10]
Horváth Imre: „Betyár vagyok XX. századi, de
  szabad”
8 [Biatorbágyi Krónika 1991/7]
Zas Lóránt: Üzenet a magyarnak 8
  [Biatorbágyi Krónika 1991/7]
1956-os irat – külföldrõl 8
  [Biatorbágyi Krónika 2000/10]
Vladár Gábor: 1956 a Kutya-hegyen 9
  [Biatorbágyi Krónika 1997/10]
Kun László: Sötétedik – Naplórészletek 10
  [Biatorbágyi Krónika 1994/K.]
Nánási Tamás: „Aki magyar, velünk tart!”
  Az 1956-os forradalomeseményei Bián és Torbágyon [Helytörténeti olvasókönyv I.]
11
Kun László, Nánási Tamás: Utazásaim a forradalomban 16
  [Biatorbágyi Krónika 2002/10, 2003/11]
Nánási Tamás: Torbágyi hídõrség, pátyi fegyverekkel 17 [Biatorbágyi Krónika 2004/10]
Nánási Tamás: Géppuskával lõtték a plébániát 18 [Forrás 2006]
Horváthné Nagy Erzsébet: Gyertyagyújtás 19
Nánási Tamás: Fordulat a forradalom kutatásában 20  [Biatorbágyi Krónika 2006/10]
Nánási Tamás: Helyi tájékoztató kiadvány 1956-ból 22 [Biatorbágyi Krónika 2006/11]
Horváthné Nagy Erzsébet: Emelkedõ nemzet, összetartó faluközösség 24
  [Biatorbágyi Krónika 2006/11]

Vissza az archívumhoz