Tisztességtelen piaci magatartás

A rendszertelenül megjelenõ Fidesz Helyi Híradót a legtöbb biatorbágyi háztartás kéretlenül és ingyenesen kapja a postaládájába. Ez ellentétes a tisztességes piaci magatartással.
    Idézet a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának határozatából: Bármely személy piaci tevékenységet végez, ha ellenszolgáltatás ellenében vásárol vagy elad, illetve szolgáltatást igényel vagy nyújt függetlenül attól a körülménytõl, hogy tevékenysége célja vagy eredményeként profithoz jut-e. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 1. §-a szerint a törvény hatálya a vállalkozások piaci magatartására terjed ki. Az a személy, aki papírt vásárol, majd abból szellemi terméket hozzáadva nyomdai úton újságot állíttat elõ, és az újságot nyilvánosan és megkülönböztetés nélkül ellenérték fejében, vagy akár a nélkül fogyasztásra kínálja, a lapkiadás piacára lép.”
     A fogyasztót döntési helyzetbe kell hozni, hogy módja legyen a valóban hatékonyan mûködõ vállalkozás áruját kiválasztani. A versenyt nem a versenytársak, hanem a kevésbé hatékonyan elõállított termék tisztességtelenül magas vagy alacsony áron kínálni képes vállalkozások veszélyeztetik.”
    A jelen ügyben a Fidesz Helyi Híradó, mint vállalkozás a mögötte álló szervezet pénzügyi erejére támaszkodva és az ad hoc jellegû megjelenéssel képes csupán a versenytársainál számottevõen kedvezõbb feltételekkel kínálni áruját a piacon, nem pedig tevékenysége hatékonyabb voltára támaszkodva.
    Ez a magatartás ellentétes a tisztességes gazdasági verseny követelményeivel, mert alkalmas a versenytársaknak a piacról versenyidegen eszközökkel való kiszorítására (Tpvt. 21. § h pont).”
    A Versenytanács ilyen esetben jogsértést állapít meg, és bírság kiszabását állapíthatja meg. Írásommal figyelmeztetem a Fidesz Helyi Híradó kiadóit, hogy tevékenységük jogsértõ, szüntessék meg jogszerûtlen cselekedetüket.

H. I.

Vissza