Képmutatóan „átengedett” költségvetés

Biatorbágy képviselő-testülete február 18-án tárgyalt a város 2010. évi költségvetés tervezetéről, amely a szavazáskor 7 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett nem kapta meg a szükséges minősített többséget. (Barabás, Csontos, Kelemen, Koósné, Palovics, Tajti, Wágenszommer képviselők igennel, Szakadáti, Varga nemmel szavaztak, Lelkes és Tarjáni képviselők tartózkodtak. Fekete, Győri és Kecskés képviselők nem voltak jelen. A február 25-ei ülésen Győri Gábor ismét nem volt jelen, Fekete Péter halaszthatatlan családi üggyel indokolta korábbi hiányzását, Kecskés László munkahelyi elfoglaltsággal – pedig a törvény biztosítja számára a munkahelyéről való távolmaradást a képviselő-testületi és bizottsági ülések idejére.) Részletesen lásd a testületi tudósítást!
A február 25-ei ülés a költségvetéssel kezdődött. A polgármester módosító javaslatot tett. Az eltelt egy hétben mástól érdemi javaslat nem érkezett, így vita nélküli szavazásra tette fel. S bár nem adtak be javaslatot arra vonatkozólag, hogy a költségvetés mely tételét változtassák meg, a fideszes képviselők (Fekete, Kecskés, Szakadáti, Tarjáni, Varga) nemmel szavaztak, a Szövetség Biatorbágyért Egyesület képviselőivel (Barabás, Csontos, Kelemen, Koósné, Palovics, Tajti, Wágenszommer) szemben. (Győri Gábor ismét nem volt jelen és Lelkes Péter is – a törvényt figyelmen kívül hagyva – munkahelyi elfoglaltsággal indokolta távolmaradását.) Így 7 igen, 5 nem szavazattal továbbra sem volt költségvetése Biatorbágynak.
Makranczi László jegyző a szavazást követően felhívta a testület figyelmét a költségvetés elmaradásának jogkövetkezményeire, amelyek számottevően korlátozzák a testület, a polgármesteri hivatal és az intézmények munkáját, illetve kihat és jelentősen befolyásolja az önkormányzat közszolgáltatásainak minőségi és mennyiségi színvonalát. Számos, a testület által elfogadott beruházás akadhat meg, és újak sem indulhatnak. Az el nem fogadott költségvetés következtében az önkormányzat csak a feladatainak ellátásához szükséges minimális kifizetéseket képes teljesíteni. De ugyanígy a civil szervezeteknek már megítélt pályázati támogatás – a költségvetési rendelet hiánya miatt – sem kerülhet kifizetésre.
A polgármester március 4-ére ismételten összehívta a város képviselőit. A költségvetés szavazásakor dr. Lelkes Péter alpolgármester jelezte, egy ügyrendi bizottsági vita miatt nem fog szavazni. Szakadáti László a helyi Fidesz és KDNP képviselőinek közös nyilatkozatát olvasta fel. Az általuk el nem fogadott költségvetés miatt Palovics Lajos polgármestert hibáztatták, tették felelőssé. Véleményük szerint „a beterjesztett költségvetés a pénzügyi egyensúly szempontjából nem megalapozott, jelentős kockázatot hordoz és jelentős hiányt vetít előre.” Ugyanakkor „felelős politikai erőként” kijelentették, hogy a költségvetési szavazás alkalmával a tervezetet egyetlen szavazattal „átengedik”.
A költségvetés megalkotásának felelőssége, a település működésének biztosítása a képviselő-testületet terheli. Ha egy költségvetés „nem megalapozott”, „kockázatot hordoz” és „hiányt vetít előre”, akkor nem szabad megszavazni, még egy szavazattal sem szabad „átengedni”. Azonban a megválasztott képviselőknek (köztük a helyi Fidesz képviselőinek) dolga az, hogy megalapozott javaslatokat tegyenek, elhárítsák a kockázatokat, és a hiányt – ha van – csökkentsék. A költségvetés elfogadásáig a Fidesz képviselői egyetlen módosító indítványt sem fogalmaztak meg. A polgármester és az alpolgármester (KDNP) által beterjesztett lehetőségeket, indítványokat elvetették. (A bizottságok által kért kiegészítéseket is a polgármester készítette el.) Így nyilatkozatuk és viselkedésük teljességgel képmutató.
Álláspontjuknak ellentmond a könyvvizsgáló, a belső ellenőr, valamint a hivatal és az intézmények szakértő dolgozóinak véleménye. A kisebbségi önkormányzatok, az intézmények, a közalkalmazotti tanácsok, a diákönkormányzatok, a szakszervezetek képviselői egyaránt javasolták a költségvetési rendelet megalkotását. Az ügyrendi bizottság és a településfejlesztési bizottság ellenszavazat nélkül a költségvetés elfogadását javasolta. A Tarjáni István (Fidesz) által vezetett népjóléti bizottság és a Kecskés László (Fidesz) által vezetett mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság – ellenszavazat nélkül – a költségvetés elfogadását javasolta. A bizottsági ülések óta mitől változott meg a véleményük, hogy többször elutasították, majd a név szerinti végszavazásnál is nemmel voksoltak? Csak nem pártutasítás érkezett?
A költségvetést Barabás, Csontos, Kelemen, Koósné, Palovics, Szakadáti, Tajti, Wágenszommer képviselők igen, Fekete, Győri, Kecskés, Tarjáni és Varga képviselők nem szavazatával (Lelkes Péter nem szavazott), 8 igen, 5 nemmel alkották meg.
Mivel a polgármester munkájának segítésére választott egyik alpolgármester, dr. Lelkes Péter nem szavazta meg Biatorbágy 2010. évi költségvetési rendeletét, hetedmagával a polgármestert hibáztatta és sértő nyilatkozatot tett, dr. Palovics Lajos polgármester március 8-i hatállyal az alpolgármestertől visszavonta a ráruházott feladatköröket és az ezzel összefüggő jogosítványait.
Horváth Imre

Vissza