Feljelentették a rendõrségen a Molnár Tibor által képviselt alapítványt

BKV-botrányba keveredett a Bia Futura elnöke?

Egy hónapos csúszással, februárban jelent meg a Bia Futura nevû, – a versenytörvényt sértve – ingyenesen terjesztett helyi lap ez évi elsõ kiadása. Már a tavaly novemberben napvilágot látott elsõ számban bemutatkozott a lap alapítója és gazdája, a Bia Futura Egyesület elnöke, Molnár Tibor. Az iharosi Édesvíz-forrás melletti völgyben élõ, reklámtervezéssel és piackutatással foglalkozó üzletember ezúttal nem élt saját kiadványában a megszólalás lehetõségével, pedig talán lett volna mirõl beszámolnia. Például arról, hogy a város közéletében magának egyre jelentõsebb szerepet akaró biatorbágyi vállalkozó által képviselt alapítvány nevét az országos sajtó a BKV-botrány kapcsán emlegeti.

A fõváros közlekedési vállalata már hónapok óta folyamatosan vizsgálja a cég elõzõ vezetõi, különösen a letartóztatott Antal Attila és Balogh Zsolt vezérigazgatósága alatt született szerzõdéseket. A dokumentumok egy része – különféle bûncselekmények gyanújával – idõközben már a rendõrségen landolt. A BKV február 12-én is átadott – feljelentés kíséretében – a nyomozó hatóságnak egy tíz céghez köthetõ, 14 szerzõdésbõl álló csomagot. A Magyar Távirati Iroda (MTI) információira hivatkozó híradások szerint e dokumentumok összértéke több mint 100 millió forint. A szerzõdések nagyobb részét a BKV volt kommunikációs fõosztályvezetõje, az elõzetes letartóztatásba helyezett Z. Tibor, illetve a házi õrizetben lévõ volt kommunikációs vezérigazgató-helyettes, R. Miklós kötötte, de egyes esetekben Antal Attila volt vezérigazgató aláírása szerepelt a papírokon. Az MTI birtokába jutott belsõ BKV-jelentés szerint a legtöbb esetben a kifizetések mellé nem csatoltak teljesítésigazolásokat, de volt olyan szerzõdés is, ahol az egész ügyletet színlelt megbízásnak tartották az ellenõrök. Több esetben a bizonylatokkal volt probléma, és felmerült a hûtlen kezelés gyanúja is.

A tíz érintett cég, szervezet között ott szerepel a Média a Jövõért! Alapítvány is. Ezzel a társadalmi szervezettel a BKV – a közlekedési vállalat honlapján lévõ adatok szerint – 2006-ban kötött az úgynevezett Bartók Emlékév 2006 Metró Galéria Kiállítás megvalósítására szerzõdést. Az a híradásokból nem derül ki, hogy pontosan milyen tények és érvek alapján, de tény, hogy a BKV úgy ítélte meg: e dokumentáció is megér egy rendõrségi feljelentést.

A Média a Jövõért! Alapítványt 1994-ben hozták létre, a szervezet képviselõje – az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának legfrissebb, február 23-i adatai szerint – Molnár Tibor. Az alapítványt ugyanazon a csepeli címen jegyezték be, ahol a Molnár Tibor tulajdonában lévõ reklámcég, a Promix Zrt. székhelye szerepel. E társaság sok minden más tevékenysége mellett kizárólagos reklámjog birtokában értékesíti a kettes és hármas fõvárosi metróvonalakon futó metrókocsik belsõ hirdetési felületeit. A Promix és a Média a Jövõért! Alapítvány neve alatt fut az úgynevezett Metró Galéria program, ami praktikusan azt jelenti, hogy a metrókocsik belsejében lévõ hirdetések között idõrõl-idõre különféle közérdekû társadalmi kampányok is szerepelnek. E kampányok költségeihez pedig esetenként az alapítványon keresztül érkezik a közpénz. A BKV is így juttatta el a MetróGaléria program számára a rendõrségi vizsgálat alatt lévõ szerzõdésben szereplõ összeget. (Más kérdés, hogy vajon miért a folyamatosan veszteséges fõvárosi közlekedési vállalatnak kellett költenie a Bartók-év megünneplésére.)

Molnár Tibort külföldi tartózkodása miatt nem értük el. Petõ Zsolt médiaigazgató reagált az országos sajtóban a BKV-botránnyal kapcsolatos kérdésekre. Ezt szó szerint közöljük.

„A Média a Jövõért! Alapítvány több mint tíz éve szakmai mûködtetõje az egyik legismertebb és legsikeresebb közterületi társadalmi kommunikációs csatornának, a MetróGaléria-nak. Olyan sikeres kiállításokat szervezett társadalmi összefogás és saját erõbõl történõ finanszírozás útján, mint a három alkalommal bemutatott VersMetró Galéria, a Kodály- és Bartók Galéria, vagy a Nyugat költõit, íróit bemutató remek sorozat.

Mivel ezek az események a pozitív sajtó visszhang mellett hosszú évek óta szakmai és társadalmi elismerésnek örvendenek, vélhetõen adminisztrációs hiba folytán kerülhetett említésre az Alapítvány neve.

Az érintett témával kapcsolatosan az Alapítvány ismételten benyújtotta az összes dokumentációt a BKV jogi osztálya felé, mely téma összege két nagyságrenddel kisebb értéket képvisel a sajtó által megnevezett összegnél.

Bízunk abban, hogy a BKV Zrt. mielõbb korrigálja az elkövetett tévedést, ellenkezõ esetben az Alapítvány egyéb módon kívánja képviseltetni az érdekeit.”

Krónikás
 

Vissza